Wij van stichting Dutch Special Season Events doen altijd doen onze uiterste best zo zorgvuldig en naar alle betrouwbaarheid je van de juiste informatie te verschaffen.
Het kan altijd geburen dat er wijziging of dergelijke heeft plaats gevonden waarvan wij ook niet van op de hoogte zijn.
Vandaar dat er dan ook op de inhoud van deze website geen enkele wijze rechten kan worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
stichting DSSE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.